Kontrola UDT – jak przygotować się do wizyty urzędnika?

661

Kontrola ze strony Urzędu Dozoru Technicznego obejmuje wszystkich przedsiębiorców, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują urządzenia ciśnieniowe, bezciśnieniowe, urządzenia transportu bliskiego czy te służące do odzysku par paliwa. Jak się do niej przygotować i o czym warto pamiętać przed przybyciem inspektora do naszej firmy? Podpowiadamy!

Czym jest Urząd Dozoru Technicznego?

Urząd Dozoru Technicznego to powołana przez odpowiednie jednostki państwowa osoba prawna, której praca polega na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich urządzeń technicznych wymienionych w odpowiednich aktach prawnych, w tym szczególnie w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Wśród obowiązków Urzędu Dozoru Technicznego jest kontrola stanu technicznego i oznakowania urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych, urządzeń transportu bliskiego oraz służących do odzyskiwania pary paliwa. UDT kontroluje m.in.:

  • zbiorniki ciśnieniowe, niskociśnieniowe i bezciśnieniowe;
  • maszyny ciśnieniowe, niskociśnieniowe i bezciśnieniowe;
  • dźwigi i żurawie, w tym te przenośne, umieszczone na pojazdach specjalistycznych;
  • suwnice, wciągniki, wciągarki;
  • podesty załadowcze;
  • podesty ruchome;
  • dźwigi towarowe i osobowe (windy);
  • schody i chodniki ruchome.

Co istotne, do zadań Urzędu Dozoru Technicznego zaliczyć można nie tylko przeprowadzanie kontroli, lecz także ustalanie dopuszczeń do użytku, organizowanie szkoleń i konferencji czy przeprowadzania badań laboratoryjnych i wzorowania.

Na czym polega przegląd UDT?

Przegląd przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego głównie polega na dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego urządzenia wymienionego w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Oprócz weryfikacji sprawności danego urządzenia osoba kontrolująca sprawdza, czy są na nim widoczne wszystkie niezbędne oznaczenia, zarówno te mówiące o producencie czy numerze seryjnym danego egzemplarza, jak również te dotyczące bezpieczeństwa stanowiskowego operatora danego sprzętu. Ponadto podczas przeglądu UDT są weryfikowane uprawnienia pracowników w zakresie możliwości obsługi i konserwacji danej maszyny.

Jak się przygotować do przeglądu UDT?

Dla wielu przedsiębiorców lub osób odpowiedzialnych za obsługę techniczną urządzeń w firmie przegląd UDT może być stresującym doświadczeniem. Warto jednak pamiętać, że w przypadku w pełni sprawnego zaplecza nie mamy się czego obawiać! Jak przygotować się w firmie do przeglądu UDT, by przejść go bez przeszkód?

1. Zadbaj o stan techniczny swoich maszyn

Podstawowym krokiem podczas chęci przygotowania się do przeglądu UDT jest zweryfikowanie stanu maszyn – sprawdźmy, czy wszystko w nich działa bez większych zarzutów i czy są na nich widoczne wszystkie niezbędne oznaczenia.

2. Zweryfikuj, czy dysponujesz odpowiednią dokumentacją

Jeszcze przed przybyciem inspektora UDT do firmy warto zweryfikować kompletność wszelkiej dokumentacji związanej z urządzeniami, które mają być objęte przeglądem technicznym. Chodzi zarówno o ich specyfikacje techniczne, jak i o dokumentację przeprowadzanych prac serwisowych.

3. Sprawdź uprawnienia operatorów

Jak już wspominaliśmy, inspektorzy poza zweryfikowaniem sprawności technicznej urządzeń sprawdzają także uprawnienia pracowników. Przed przybyciem UDT do firmy upewnijmy się, że wszyscy operatorzy mają aktualne kursy i badania.